Se filmen från seminariet ”Hur stor är efterfrågan på udda byggnadsvirke/råvara från skogen”