Med initiativet Skogens Kraft vill vi stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Målet med satsningen är att organisera befintliga och nya mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Mer om projektet

info Vill du också finnas med på kartan, fyll i formuläret .

För mångbrukare i Småland, på Öland och Gotland

Här har vi samlat skogliga småföretagare som vill knyta nya kontakter, hitta inspirerande samarbetspartners och bredda sina affärsmöjligheter. Här möts exempelvis småskaliga träförädlare, naturguider och matentreprenörer – alla med skogens resurser som gemensam nämnare.

Möt mångbrukarna

Var med, du också!

Driver du redan företag eller klurar du kanske på en spännande affärsidé med skogen som bas? Ta chansen att samverka i nätverket och få stöd och inspiration att utveckla din och andras verksamheter!

Engagera dig