Det här är projektet Skogens Kraft

Skogen har en stor inneboende kraft som möjliggör nya, spännande affärsidéer. Genom att organisera nya och befintliga mångbrukare skapar vi ett forum för kunskapsdelning och utbyte som gynnar det skogliga företagandet.

En skogens mångbrukare är en småföretagare som kombinerar olika verksamheter. Idéer, råvaror och inspiration hämtas helt enkelt från skogen. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och på så sätt skapa ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen och på landsbygden. Med initiativet Skogens Kraft vill vi bidra till att affärsmässigt utveckla alla skogens värden – de sociala, de biologiska och de ekonomiska. Vi vill stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Målet med satsningen är att organisera befintliga och nya mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län som vill knyta nya kontakter, hitta inspirerande samarbetspartners och bredda sina affärsmöjligheter. På sikt är ambitionen att nätverket ska ha kapacitet att växlas upp till en nationell organisation.

FÖR VEM

En skogens mångbrukare är en småföretagare som kombinerar olika verksamheter. Idéer, råvaror och inspiration hämtas helt enkelt från skogen. Det fina med Skogens Kraft är bredden av verksamheter och affärsidéer som ryms under samma tak. Det här är en perfekt mötesplats för skogsägare som t.ex. vill komplettera det traditionella skogsbruket med fler ben, eller entreprenörer som söker en skogsägare att förverkliga sina skogliga affärsidéer tillsammans med. Det finns olika sätt för dig som vill engagera dig. Du kan utveckla ditt eget företagande genom att delta i olika workshops och seminarier, du kan stötta andra mångbrukare med din kunskap eller leda en demogård där workshops och seminarier kan äga rum. Ambitionen är att demogårdarna ska finnas utspridda över länen, ha olika inriktningar och vara goda exempel för mångbrukarna.

Satsningen finansieras med medel under åren 2020-2022 från Europeiska Regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

PROJEKTTeamet

Här kan du läsa mer om oss som arbetar för att genomföra och uppfylla syftet och målet med projektet. Vi har lite olika roller och ansvarsområden i projektet eftersom vi är bra på olika saker, vilket innebär att ni som kommer att engagera er i projektet kommer att träffa och ha kontakt med oss på olika sätt och i olika sammanhang.

Läs mer om projektteamet

Var med, du också!

Driver du redan företag eller klurar du kanske på en spännande affärsidé med skogen som bas? Ta chansen att samverka i nätverket och få stöd och inspiration att utveckla din och andras verksamheter!

Engagera dig