Grundkurs i småskalig träförädling – cirkelsågen och hyveln. 8 april

Anmäl dig

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av småskalig träförädling. I teori och med praktiska demonstrationer vi går vi igenom grunderna i cirkelsågning och hyvling tillsammans med våra kunniga kursledare Lars Olsson och Ove Nilsson vid Ardre Såg, Ljugarn. Tid kommer att avsättas för erfarenhetsutbyte och diskussion. Innehållet i kursen styrs därför delvis av deltagarnas tidigare erfarenheter, frågor och intresse.

Innehåll
Vi går bland annat igenom dessa moment:
– Säkerhet
– Hyvelns respektive cirkelsågens delar och funktion
– Postning av hyveln skärande delar
– Sågning av olika trädslag och grovlekar
– Skötsel inkl slipning av sågklinga och skärande verktyg