Nytt datum! Kommunikation för säker hästhantering -27 nov.

Anmäl dig

Den här kursen riktar sig till dig som vill få inspiration och kunskap kring kommunikation för säker hantering av hästar. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller erfaren, om du är kusk eller ryttare. Mats Thomsson, som driver företaget Thomsson Hovslageri och Körning AB, delar med sig av sina erfarenheter, visar hur han arbetar med sina egna nordsvenska brukshästar och uppmuntrar till diskussion och erfarenhetsutbyte. Notera att detta inte är en utbildning i hästkörning, utan fokus ligger på säker hästhantering och kommunikation med hästar på olika utbildningsnivåer. Innehåll
Vi samlas över en fika och presenterar oss för varandra, lyfter våra förväntningar på dagen m.m..
På förmiddagen ägnar vi oss åt unghästar på olika utbildningsnivåer. Mats visar upp några av sina hästar och berättar hur han arbetar med dem. På eftermiddagen, efter att vi har ätit vår medhavda lunchmatsäck, tar Mats med oss på en körtur i näromgivningen med den erfarna hästen Bom Bom och berättar hur han tränar och vidareutvecklar sina körhästar och sin relation med dem.Det kommer finnas gott om tid för diskussion och erfarenhetsutbyte. Kursens innehåll styrs därför delvis av de frågor som kommer upp.

NÄR

Söndag 27 november (framflyttat från 20/11). Tid: kl 9.00 – 15.00 Vill du anmäla dig så kontakta Lotta Löwhagen Lundberg!

Antalet deltagare är begränsat till max 7 personer. – Inga förkunskaper krävs.

Plats: Thomsson Hovslageri & Körning, Hejde Ekeskogs 909, Klintehamn

Praktiskt – Ta med
– Egen lunchmatsäck
– Anteckningsblock och penna
– Kläder efter väder – kursen genomförs utomhus

Ledaren Mats Thomson, Thomson Hovslageri & Körning AB.
070-316 0401, mats@thomsson.nu

Kostnad
650 kr. Välkomstfika ingår i kursavgiften.

Anmälan senast onsdag 16 november
OBS! Max 7 deltagare
Meddela ev kostavvikelser i samband med anmälan.

Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta SV Gotland, tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se


Information om kursverksamhet inom ramen för projektet Skogens Kraft
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”. Dessa kurser (som denna) leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter. Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens Kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.

Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Visa mindre