Skogen som eventplats – Träff 2: konceptutveckling

Anmäl dig

Den här kursen fokuserar på skogen som eventplats. Den vänder sig både till dig som vill ha inspiration för att vidareutveckla din verksamhet och till dig som vill ha mer kunskap om hur man planerar och genomför guidade upplevelser. Erfarenhetsutbyte och diskussion utgör viktiga delar. Innehållet styrs därför delvis av deltagarnas frågor och intresse. Kursen genomförs som två fristående träffar:

Innehåll träff 2: konceptutveckling
Vi samlas vid Ardre Bygdegård och gör tillsammans ett antal skogliga inspirationsbesök: sågverk, hyvleri, en plats i skogen, bastu, måltid, dryckesprovning, tryffelletning mm. Vi delar erfarenheter och diskuterar hur man kan skapa året-runt-upplevelser utifrån platsunika förutsättningar.
Bland annat tar vi upp:
– Mat och dryck – för att förstärka upplevelsen
– Samarbete – med t ex mark/skogsägare, kollegor som är guider, måltidsleverantörer, hembygdsföreningen mm
– Allemansrätten och vad som gäller när man driver verksamhet på annans markDen här kursen fokuserar på skogen som eventplats. Den vänder sig både till dig som vill ha inspiration för att vidareutveckla din verksamhet och till dig som vill ha mer kunskap om hur man planerar och genomför guidade upplevelser. Erfarenhetsutbyte och diskussion utgör viktiga delar. Innehållet styrs därför delvis av deltagarnas frågor och intresse. Kursen genomförs som två fristående träffar: