Småskalig hyvling – Grundkurs

Anmäl dig

Den här kursen vänder sig till dig som har – eller funderar på – att skaffa dig en hyvel för småskalig träförädling. Det blir demonstration av hyvling och möjlighet att testa vissa praktiska moment med vi lär oss grunderna – allt från säkerhetsfrågor och hyvelns delar till postning av skärande verktyg och slipning. Tid kommer att avsättas för erfarenhetsutbyte och diskussion. Innehållet i kursen styrs därför delvis av deltagarnas frågor och intresse.

Innehåll
Vi går bland annat igenom dessa moment:

  • Säkerhet
  • Hyvelns delar
  • Postning av skärande verktyg
  • Olika material i skärande verktyg
  • Slipning

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursmaterial
Allt material som behövs under kursen finns på plats.
Ta med anteckningsblock och penna för att kunna göra egna noteringar.

Upplägg
1 Träff.
Dag: Fredag 26/11
Tid: 09:00 – 15:00
Plats: Hyvleriet på Ardre Såg

Utvecklingsmöjligheter
Fortsättningskurs kan bli aktuell om intresse finns.

Praktiskt
Ta med

  • egen fika och lunchmatsäck. Mikro och vattenkokare finns.
  • Hörselskydd
  • Anteckningsblock och penna

Klädsel: Arbetskläder och bekväma skor. OBS! Lokalen är ej uppvärmd.

Anmälan senast 22/11

Ledaren
Ove Nilsson, Ardre Såg AB

Frågor och funderingar?
Kontakta Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Skogens kraft Gotland
Tel: 070-654 1344 lotta.lowhagen.lundberg @ lrf.se

Har du frågor kring anmälan eller saknar e-post?
Kontakta SV Gotland, tel 0498-20 50 70 eller gotland @ sv.se

Information om kursverksamhet inom ramen för projektet Skogens Kraft
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”. Dessa kurser (som denna) leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens Kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.
Satsningen Skogens Kraft finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.