KURS 2 JUNI, GOTHEM ”Välj rätt virke till rätt sak redan i skogen”

Anmäl dig

Anmäl dig här!

Välj rätt virke till rätt sak redan i skogen! Vilket virke passar till vad? Hur kan vi ta till vara på trädens unika egenskaper? Kan traditionellt skogsbruk kombineras med att vara leverantör av udda kvaliteter – som gotländskt kärnvirke och ene?

Träffen inleds med en kortare samling där Gunnar presenterar sin verksamhet. Norrbys Trä är Gotlands, kanske Sveriges, största leverantör av enestör. Tillsammans med vår kunnige skogsguide Gunnar Norrby vandrar vi tillsammans ca 4-5 km genom olika typer av skog och skogsmiljöer i Gothem. Vi gör stopp längs vägen och samtalar och diskuterar kring skogsskötsel, olika typer av specialvirke och får ta del av Gunnars tankar kring hur rätt virke väljs redan i skogen. Gunnar ser sig inte i första hand som en skogsägare, utan mer som en förvaltare av skogens olika värden. Innehållet i den här aktiviteten styrs till stor del av deltagarnas bakgrund, intresse och frågor. Medtag egen dryck/förmiddagsfika. Avslutningsvis har vi ett samtal över en enklare lunch där vi summerar och reflekterar över vad vi tillsammans har varit med om – och vad vi tar med oss hem, utvecklingsmöjligheter och ev. önskemål om fortsättning eller fördjupning.

När och var. Uppmöte vid Gothems kyrka 2 juni kl 09-13. Vi avslutar med gemensam lunch i skogen.

Kostnad: 400kr inkl lunch. Medtag egen dryck till vandringen.

För vem. Kurserna är öppna för mångbrukare med verksamhet inom ett av projektets fyra län; Kalmar, Gotland, Kronoberg och Jönköpings län. Mångbruksföretagare utanför denna geografi är endast välkomna i mån av plats! . OBS. FÖRANMÄLAN KRÄVS, max 7 deltagare. www.sv.se/skogenskraft

Ledare. Gunnar Norrby

Bra att veta. Hela träffen sker utomhus och genomförs med minst två och max sju deltagare.
Träffen är covidanpassad och följer folkhälsomyndighetens restriktioner om hur många som får träffas samtidigt. Vi uppmanar alla som har minsta covid-liknande symptom att stanna hemma.

Studieförbundet Vuxenskolan skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Om en kursdeltagare anmäler förhinder på grund av covid-liknande symptom återbetalas deltagaravgiften till deltagaren.

Övergripande information om kursen/aktiviteten. Detta är en aktivitet där en av Skogens krafts demogårdar; Norrby Skog AB, delar med sig av sin kunskap. Träffen arrangeras i samarbete med projektet Skogens Kraft och Studieförbundet Vuxenskolan. Flera demogårdar erbjuder aktiviteter och kurser under juni. för mer information följ denna länk: www.sv.se/skogenskraft