Workshop – Vandringsleder Låt skogen berätta historier

Anmäl dig

Vi besöker Marianna och Anders Agetorps fantastiska skog som brukas för många olika syften. Skogen har en oerhörd mångfald av uttryck och nyttor. Utryck som varierar utifrån vem som brukar skogen, skogens historia och vem besökaren är. Under denna kurs eller workshop vistas vi på vandringsleder och i skogliga miljöer i en gränsbygd mellan tre län.  

Funderar du på olika sätta att ta betalt för upplevelser, tillgänglighet eller service utmed vandringsleder eller i skogen? Har du en befintlig led på dina marker, vill du anlägga en vandringsled eller välkomna besökare till din skog på andra sätt? Vilka gäster vill du locka? Vad vill du ge dem för upplevelser? Kanske vill du lära dem något under besöket? – Då är detta workshop ett forum för dig!  

Vi samtalar kring möjligheterna och låter oss dig inspireras av fysiska vandringsleder och säregna  kulturmiljöer. Här finns både lokala och digitalt markerade vandringsleder såsom Norra Grytleden eller Konstslingan. Flera av dem hittas via via appen ”naturkartan”.  https://naturkartan.se/sv/almhult/norra-grytleden Hur kan man som skogsägare eller företagare använda skogen som en kulturskog. Hur kan man hitta olika lösningar för att få intäkter från skogen via vandrande besökare? Marianna har under årens lopp arbetat med den brukade skogen som arena. Här kan upplevas både traditionella och säregna vandringsleder, konstslingor, landart och ett meditativt rum som benämns ”Skogskatedralen på Stensjöäng”. Vi samtalar kring vad vi ser och inspireras av skogsmiljöerna kring Stensjöäng; de olika vandringslederna, hur platserna i skogen upplevs och vilka besökare det lockar. Alla deltagare är en del i kunskapsutbytet och det finns gott om utrymme att reflektera kring de egna behoven och sätta dessa i relation till vad vi upplever på Stensjöäng. 

Mer information om Mariannas arbete och platserna kring Stensjöäng kan du hitta här www.agetorp.se eller genom att söka på ”Stensjöäng”.  

https://naturkartan.se/sv/almhult/norra-grytleden