Behöver vi mångbrukare organisera oss?

Under det senaste året har vi undersökt behovet av en organisering för mångbrukare. Till vårt stöd i det här arbetet har vi haft Johan och Jonny från Graffman AB. Arbetet har genomförts genom workshop, intervjuer, referensgruppsmöten, enkätundersökning samt seminarier med vår organiseringsgrupp och styrgrupp. 

Ladda ner rapporten här!

Bilaga respondentlista