Vårt arbetssätt under pandemin

Nätverkande är en central del i Skogens kraft. Under rådande omständigheter sker nätverkandet och våra aktiviteter digitalt. Pandemin har haft stor påverkan på såväl mångbruksverksamheter som projektet. Digitala möten och verktyg har blivit en större del av vår vardag. Så snart det är möjligt att genomföra trygga och säkra fysiska möten igen, kommer vi naturligtvis att ses i mindre grupper utomhus. Sannolikt kommer vi att komplettera våra fysiska träffar och aktiviteter med digitala sådana framöver. Det möjliggör ett effektivt och inkluderande nätverkande över projektets hela geografi; Småland, Öland och Gotland.