Förädling från egna gården -löv i fokus hos Gösta i Loaklev

Vi möter Gösta och Gunnel Jonsson, fjärde generationen på den ca 40 ha stora gården i Loaklev, som ligger mitt i Småland, lite öster om Vetlanda. Gösta har varit i skogsbranschen hela livet, främst utanför den egna gården. Då den egna skogen som brukats traditionellt drabbades ganska hårt av Gudrun och Per kom nya insikter. Att varierade bestånd med lövsinslag klarade stormarna bäst väckte nyfikenhet och sedan dess har Göstas intresse för löv ökat för varje år. Sedan dess ser både Gösta och Gunnel idel möjligheter och allt fler olika värden i skogen. De är hängivna biodlare och har engagerat sig i lokala lövskogsprojekt. Där Höglandsleden passerar gården har de till och med tagit fram en ren björkskog. ”Lite skönhet får man bjuda på!” -säger Gösta med glimten i ögat.

Gösta beskriver sig själv som en mångsysslare, med fotfäste i det traditionella skogsbruket är han starkt engagerad i hur man kan förädla lövvirke till annat än pappersmassa. Därtill uppskattar han skönheten och mångfalden i en lövrik skog. Numera är han och Gunnel pensionärer. Men aktiva i föreningen Smålands trädgård och LRF-projekten Skogens kraft och Lövsuccé 2.0, fortsätter de att utveckla gårdens värden. Två hus uppförda från den egna skogens råvaror hyrs ut. En solosåg, goda samarbeten och ett kreativt sinne har lett till att Gösta nu bygger vad han kallar ett ”blandskogs-hus” med innertak i både björk, fura och gran.