Fossilfritt och manuellt hos ACDC-skog med paret Strohm

Familjen Frohm flyttade från Tyskland till Tenhult för att ”vi tycker om människorna, landskapet och alla sjöarna”, säger Reinhard, skogsmästare och Ulrike, landskapsplanerare. Med stort intresse för skogsbruk, klimat och miljöfrågor, driver de deltidsföretaget ACDC-skog med uppdrag inom skogsbruk, naturvård, landskapsplanering och kurser. Allt arbete sker fossilfritt, alla motorsågar, röjsågar liksom elbilen laddas via solcellerna på hustaket.

Att batteridrivna maskiner ger trevlig arbetsmiljö är lätt att förstå. Men när jag frågar paret Strohm om varför fossilfritt kommer svaret från hjärtat. ”Vi vill bidra till ett mer hållbart och klimatanpassat skogsbruk.

Ekosystemet skog visar redan nu tydliga tecken av klimatförändringen. Mer barkborre och mer skogsbränder är bara två exempel. En annat positiv grej med elektriska redskap är att de kräver betydligt mindre underhåll, laddar billigt och startar med ett knapptrygg,” säger Reinhard och ler stort innan han fortsätter. -Vår vision är att visa på alternativ för ett fossilfritt skogsbruk och inspirera andra att följa vårt exempel. Reinhard ser sig själv som en skoglig mångbrukare med måtto ”Det finns inga gränser för hur mycket man kan uppnå med goda samarbeten”. När jag frågar om ACDC inte går tvärtemot utvecklingen inom skogsbruket svarar han ”Jag ser en ljus framtid också för elektrifieringen av större maskiner. Här i Småland finns dessutom många känsliga områden olämpliga för stora maskiner liksom områden för små för att få lönsamhet i att flytta dit de stora maskinerna.” www.acdc-skog.se