Ann Sellbrink

Namn: Ann Sellbrink
Företag: Låxbo Lantkök
Ort: Vimmerby
Verksamhet: Skogens mat

Vad är en mångbrukare för dig?
Den som ser potentialen förbi virkestravarna.

Vilka drivkrafter har du i ditt företagande?
Nyfikenhet. Längtan efter att göra det som är roligt, fortsätta utforska.

Vilka möjligheter finns det att utveckla affärsmässiga verksamhet med skogens som bas?
Jättestora möjligheter, man kan hitta samarbeten kring skogen utan att äga den. Måste inte äga skogen för att verka i den.

Hur kan en branschorganisation (med fokus på innovationsutveckling och kunskapsöverföring) stödja dig i ditt företagande? 
Det blir förebilder på företag som testat olika affärsmodeller.