Simon Jonegård

Namn: Simon Jonegård
Företag: Grenåsa Byggnadsvård
Ort: Tenhult
Verksamhet: Uttag av udda skogsråvaror, Skogsupplevelser, Skogsvård/ekosystemstjänster, Uthyrning av bostäder.

Vad är en mångbrukare för dig?
En som tar tillvara olika resurser i skogslandskapet.

Vilka drivkrafter har du i ditt företagande?
Utgå ifrån gårdarna och utveckla dem för att skapa en bärkraftighet på gårdarna.

Vilka möjligheter finns det att utveckla affärsmässiga verksamhet med skogens som bas?
Oändliga möjligheter. Det handlar om hur man gör det avseende entreprenörskap, paketering, kommunikation och kvalitet.

Hur kan en branschorganisation (med fokus på innovationsutveckling och kunskapsöverföring) stödja dig i ditt företagande? 
Hjälp att nå ut till potentiella kunder och samarbetspartners.