Öländsk skog och skogsskötsel med Mittlandsgården

På Mittlandsgården på Öland, en demogård i Skogens kraft, arbetar mångbrukaren Caroline Kindblom Landtmanson och maken mycket med restaurering och naturvårdande skötsel i ek- och hasselbestånd. Mittlandsgården har uppemot 80 ha öländsk skog med värdefulla hasselbestånd, ekskogar, trädbevuxna hagmarker och lundmiljöer. Delar av området är naturreservat. Delar betas av gården får, andra är under restaurering till bete medan en stor del tillåts vara ”Öländsk skog”. På Mittlandsgården finns en stor kunskap om restaurering av marker för att skapa skogsbeten och trädklädda betesmarker. Maskinparken är extra intressant att kika på då den utgörs av små och specialanpassade maskiner med en uppsjö av olika finurliga funktioner.

När Mittlandskogen tagit sig an ett skogsbestånd där utfallande material nyttjas och röjningsrester tas tillvara Resultatet blir områden med höga naturvärden som dessutom får höga rekreationsvärden! Något som Caroline tillvaratar genom att erbjuda både naturguidningar och fårsafari. Det praktiska arbetet sker främst genom manuellt och motormanuellt arbete, till god hjälp har de även sina får 🐑. Blir du nyfiken så besök dem själv eller häng med oss i Skogens kraft så återkommer vi hit så småningom.https://www.mittlandsgarden.se/