På Stufvenäs Gästgiveri arbetas för att höja gästernas naturupplevelser i skogen

Anna Lejerhed Emrin, marknadschef på Stufvenäs Gästgiveri i Kalmar län drivs av att vilja ge gästerna naturnära mervärden. Något som gjort att hons engagerat sig i projektet skogens kraft. De är nu en demogård.

Unders sommaren ska de arbeta med att ge gäster en skogsupplevelse och en 900 år gammal ek. Vi har frågat Anna vad det är dom egentligen vill göra i den vackra ekskogen.

”Vi vill tillgängliggöra möjligheten för våra gäster och andra besökare eller vandrare längs Kalmarsundsleden att nå Stufvenäs-eken. Sveriges näst största ek med en omkrets på 9,7 meter och cirka 800 år gammal. Vi har det senaste åren märkt en ökad efterfrågan på att besöka eken samt att gästen i större omfattning inte har tidigare erfarenhet av friluftsaktiviteter. Nuvarande stig är igenvuxen, otydlig och svårtillgänglig. Detta gör att besökarna har skapat en egen stig på jordbruksmark, vilket inte uppskattas av växtodlaren. Dessutom exkluderas alla som inte är fullt rörliga.

Vi vill skapa en tillgänglig naturupplevelse genom att dels göra stigen bredare, anlägga en ny etapp som kräver en mindre gångbro över en mindre bäck samt frigöra eken från skadlig undervegetation som stör kronan. Vi vill längs stigen skapa fina sittytor för att kunna njuta av miljön men också skapa skyltar med kunskap om vårt odlingslandskap men också om den lokala historien och kulturarvet. Denna stig skulle också kunna kopplas ihop med en närliggande stig som passerar vårt bord i Visit Swedens koncept ”The Edible Country” vilket ger en fin inramning för besökarens naturupplevelse.

Vi tror att detta kommer göra eken till ett bättre besöksmål som kommer skapa intresse och trafik av både närboende och hitresande besökare. Vi kommer även skydda åkermarken från nedtrampade grödor. Det kommer också rädda eken från skadlig undervegetation. Vi tror att det finns både kort- och långsiktiga vinster med att skapa förutsättningar för ekens fortlevnad framåt samtidigt som vi får ut fler människor i naturen och samtidigt kan utbilda dem i kultur, historia och biologi.”