Självskattning – ett verktyg utvecklat för småföretagaren! LÄNK till Självskattningen

Inom Skogens Kraft har vi tagit fram ett verktyg, Självskattning, för att hjälpa dig att identifiera vad du gör idag och vad du skulle kunna förbättra för att än mer bidra till både ett hållbart företagande och samhälle. I Självskattningen får du reflektera och ta ställning till ditt befintliga arbete utifrån hållbarhetsarbetets tre dimensioner. Förutom att du själv får koll på hur du arbetar idag, kan du också anmäla intresse för att få en återkoppling och muntlig stöttning från projektteamet inom Skogens Kraft. Kontakta ’ellen.nystedt@lrf.se

Behöver du verktyg eller stöttning i ditt hållbarhetsarbete? Hur kan du som mångbrukare ta dig an hållbarhetsmålen, utveckla ditt företagande och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle idag och imorgon? Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och de 17 globala målen inkluderar social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Mål som alla länder ska bidra till att uppnå och där alla företags individuella arbete är en viktig del av genomförandet. 

Varje mångbrukare gör skillnad! – Tillsammans når vi ännu längre!  

Hitintills har 30 personer redovisat hur dom uppfattar hållbarhetsaspekterna av sitt eget företagande. Svaren visar inom social hållbarhet att 30% anställer unga och personer långt från arbetsmarknaden. Att 48% stöttar en lokalförening, hembygdsförening eller idrottsförening och att 43% uppmuntrar jämställdhet & etnisk mångfald 

På en övergripande nivå ser vi att hela 40% arbetar  aktivt med både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. De ifyllda enkäterna visar även att i snitt 10 % vill veta mer eller komma igång med att utveckla sitt företag mot en långsiktigt ökad hållbarhet!