Har du en befintlig led på dina marker, eller ska du anlägga en vandringsled i brukad skog? Vill du ta betalt för service utmed leden eller locka gäster att komma gratis och sedan köpa andra tjänster av dig? Vilka ska gå leden och vill du lära gästerna något under besöket? -Då är detta kursen ett forum för dig! 

Dagen leds av Kristina Lindelöf som bedriver familjeskogsbruk och låter den brukade skogen vara en lockande del av besöksmålet Ingebo Hagar. Därtill medverkar Ellen från projektet Skogens kraft med erfarenhet av naturguidning och naturvägledning.

Vad som är viktigt att tänka på skiljer sig lite åt beroende på vilka gäster som ska välkomnas. Hur kan du stärka gästernas upplevelse av skogen genom att med knep och enkla medel framhäva vackra träd, historiska lämningar och naturens egen påverkan. Och hur kan man arbeta med platsernas historia och upplevelsen av skött och brukad skog, gallringar och icke produktiv mark liksom skog påverkad av stormskador eller och andra åtgärder. Detta och mycket mer ser vi exempel på och samtalar kring under en vandring på en av Ingebo Hagars fyra vandringsleder där både boendegäster och allmänheten välkomnas.

Läs mer om Ingebo Hagars arbete med vandringsleder här >>

Fakta

När: 22 oktober

Tid: 13.00-16.30

Plats: Ingebo Hagar, Ingebo 111, 598 91 Vimmerby, Kalmar län 

Pris: 400 kronor inklusive fältlunch (lättare måltid) i skogen

Anmälan: Öppnar i oktober. Föranmälan till Ellen.nystedt@lrf.se

Anmäl dig här!

Vandringsled i skog på egen mark – Att ta fram olika upplevelsevärden och skapa en strövstig i brukad skog med utgångspunkt hos Ingebo Hagar i Vimmerby.

Vad är viktigt att tänka på när jag ska anlägga en strövstig på egen mark -Vad uppskattar besökare egentligen. Hur kan jag arbeta med både kulturhistoria och udda vackra träd samtidigt som skogen fortsätter att brukas. Dessa frågor med flera får vi veta mer om under ett besök hos Kristina Lindelöf som driver besöksmålet och skogs-/lantbruket på Ingebo Hagar.

Vi Inleder med att alla i tystnad går en liten slinga i skogen på Ingebo Hagar, därefter samtal om vad man upplevt och Kristinas reflektioner kring deltagarnas upplevelser. Medan vi bjuds på föremiddagsfika berättar Kristina mer om sina erfarenheter. Hur hon tänker o brukar skogen och hur gästerna upplever det. – I samtalsform där alla är välkomna med i samtalet. Vi avrundar med en övning där alla får ”tänka sig till sin egen skog” följt av ett samtal om vad deltagarna tar med hem och önskemål om fortsättning eller fördjupning inom något delområde.

När och var. Uppmöte hos Ingebo Hagar, Vimmerby den 9 juni kl 09-11.30

Kostnad: 400kr inkl fika.

För vem. Kurserna är öppna för mångbrukare med verksamhet inom ett av projektets fyra län; Kalmar, Gotland, Kronoberg och Jönköpings län. Mångbruksföretagare utanför denna geografi är endast välkomna i mån av plats! OBS. FÖRANMÄLAN KRÄVS, max 7 deltagare. www.sv.se/skogenskraft

Ledare. Kristina Lindelöf. Läs mer om Ingebo Hagar och deras vandringleder här https://ingebohagar.com/vandringsleder.html

Bra att veta
Hela träffen sker utomhus och genomförs med minst två deltagare.
Träffen är covidanpassad och följer folkhälsomyndighetens restriktioner om hur många som får träffas samtidigt. Vi uppmanar alla som har minsta covid-liknande symptom att stanna hemma.

Vuxenskolan skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Om en kursdeltagare anmäler förhinder på grund av covid-liknande symptom återbetalas deltagaravgiften till deltagaren.

Övergripande information om kursen/aktiviteten. Detta är en aktivitet där en av Skogens krafts demogårdar; Ingebo Hagar, delar med sig av sin kunskap. Träffen arrangeras i samarbete med projektet Skogens Kraft och Studieförbundet Vuxenskolan. Flera demogårdar erbjuder aktiviteter och kurser under juni. för mer information följ denna länk:www.sv.se/skogenskraft